คำพิพากษาศาลปกครอง  
 
ศาลปกครองชั้นต้น
 
   
คดีหมายเลขดำที่ 665/2545 หมายเลขแดงที่ 830/2545
กรณีขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต
   
คดีหมายเลขดำที่ 241/2548 หมายเลขแดงที่ 2266/2550
กรณีคัดเลือกอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   
   
 
ศาลปกครองสูงสุด
   
 
คดีหมายเลขดำที่ 1643/2545 หมายเลขแดงที่ 543/2548
กรณีประกาศผลสอบบางวิชาล่าช้า
   
คดีหมายเลขดำที่ อ.198/2547 หมายเลขแดงที่ อ. 139/2548
กรณีนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทุจริตการสอบ
   
คดีหมายเลขดำที่ อ.474/2547 หมายเลขแดงที่ อ. 180/2548
กรณีคณะนิติศาสตร์ประกาศผลการสอบล่าช้า
   
 
back